Hvor hurtigt går det?

Under optimale forhold kan bakterien E. Coli fordobles i antal på 20 min.

© EYE OF SCIENCE / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Under optimale forhold kan bakterien E. Coli fordobles i antal på 20 min.

© EYE OF SCIENCE / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Fremskrivningsfaktoren a eller vækstraten r siger noget om, hvor hurtigt en eksponentiel udvikling vokser eller aftager. Men hastigheden kan også beskrives ved hjælp af den såkaldte fordoblingskonstant for en voksende udvikling og halveringskonstanten for en aftagende udvikling. Disse konstanter giver ofte et klart billede af den eksponentielle udviklings konsekvenser. Her er nogle eksempler:

 • Hvis vækstraten i Indien fortsætter som i øjeblikket, vil Indiens befolkning fordobles i løbet af 45 år.
 • Nogle bakterier fordobles i antal hvert 20.minut.
 • Kviksølv udskilles meget langsomt, hvis det er optaget i menneskets hjernevæv. Halveringstiden er ca. 27 år.

Fordoblingskonstant og halveringskonstant

Eksempel 6 - Fordoblingskonstant

Tabellen viser sammenhørende talpar (x, y) for den voksende eksponentielle udvikling med ligningen y = 10·1,26x:  

Interaktivitet - Tabel for y = 10·1,26x

Du skal logge ind for at skrive en note

Som det ses, fordobles y-værdien fra 10 til 20, når x-værdien vokser fra 0 til 3. y-værdien fordobles igen, når x vokser fra 3 til 6.

Øvelse til tabellen

Indtast andre x-værdier i det første felt. Bemærk, at uanset hvilken x-værdi du starter i, så fordobles y-værdien, når x-værdien vokser med 3. Derfor giver det mening at tale om en fordoblingskonstant, og i dette tilfælde er fordoblingskonstanten altså 3.

Fordoblingskonstant og halveringskonstant

Fordoblingskonstanten, T2, for en voksende eksponentiel udvikling er den x-tilvækst, der giver en fordobling af y-værdien.

Halveringskonstanten, T_\frac{1}{2}, for en aftagende eksponentiel udvikling er den x-tilvækst, der giver en halvering af y-værdien.

Du skal logge ind for at skrive en note

Grafisk aflæsning

Fordoblings- og halveringskonstanten kan illustreres grafisk:

Interaktivitet - Fordoblings- og halveringskonstant grafisk

Du skal logge ind for at skrive en note

Øvelse til grafen

Træk i punktet A eller B på grafen. Beskriv, hvad der sker med forskellen mellem punkternes x -værdier og mellem punkternes y -værdier.

Gør dette for både en voksende og en aftagende eksponentiel udvikling.

I praksis aflæses T2 (eller T_\frac{1}{2}) på en graf ved først at finde et letaflæseligt punkt (x, y), som grafen går igennem. Herefter går man så langt til højre på grafen, at y -værdien netop er fordoblet (eller halveret). T2 (eller T_\frac{1}{2})er nu forskellen mellem de to punkters x-værdier.

Eksempel 7 - Aflæsning af graf

Vi vil afprøve den netop beskrevne metode til grafaflæsning.
Vi ser på grafen for den eksponentielle udvikling med ligningen y = 7,8·0,9x. Følg selv med ved at klikke på "SE GRAF" nedenfor. Der er tale om en aftagende eksponentiel udvikling, så vi skal bestemme T_{\frac{1}{2}}. Et letaflæseligt punkt på grafen er (2,5 ,6,0). Vi følger nu grafen til højre indtil y = 3. Den tilhørende x-værdi er omtrent x = 9,1. Halveringskonstanten er så afstanden mellem 2,5 og 9,1 på x-aksen, dvs. den er T_{\frac{1}{2}} = 9,1-2,5 = 6,6.

Du skal logge ind for at skrive en note

Sammenhæng med fremskrivningsfaktoren

Fremskrivningsfaktor og fordoblingskonstant (eller halveringskonstant) er forbundne størrelser. Vi udleder her sammenhængen mellem a og T2 for en voksende eksponentiel udvikling y = b· ax.

Ved indsætning af x = 0 og x = T2 i denne ligning fås:

x0T2
y b    b\cdot a^{T_2}  
  

Bemærk pilen, der viser at y-værdien fordobles, når x vokser fra 0 til T2. Vi kan altså skrive: 

b\cdot a^{T_2}=2b\qquad \text{og dermed}\qquad a^{T_2} = 2   

Den sidste ligning angiver en generel sammenhæng mellem fremskrivningsfaktor og fordoblingskonstant. Hvis vi kender talværdien for en af dem, kan vi bestemme den anden ved hjælp af ligningsløseren i lommeregneren. Læg mærke til at b er uden betydning, for den dividerede vi ud på hver side af lighedstegnet.

Vi kan udlede en helt tilsvarende ligning for en eksponentielt aftagende udvikling. Resultaterne er anført i nedenstående bokse:           

Du skal logge ind for at skrive en note

Sammenhæng mellem a og T2

For en voksende eksponentiel udvikling (a > 1) er:

a^{T_2}=2

Du skal logge ind for at skrive en note

Sammenhæng mellem a og T_\frac{1}{2}

For en aftagende eksponentiel udvikling (0<a<1) er:

a^{T_\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel 8 - Beregning af T2 og a

 1. Hvor lang tid går der, før Sofies saldo i eksempel 2 er fordoblet?

  Fremskrivningsfaktoren var a = 1,05, så vi skal løse denne ligning:

  1,05^{T_2} = 2

  I ligningsløseren skrives

  1,05^x = 2

  Resultatet er 14,2 år, så der går mere end 14 år, før Sofies opsparing er fordoblet.

 2. Det går sløjt med møbelfabrikken "Divanen". Firmaet regner med, at omsætningen vil blive halveret på 10 år. Hvis vi regner med, at den årlige (og negative) vækstrate er konstant, hvor meget falder omsætningen så med hvert år?

  Vi bestemmer først fremskrivningsfaktoren ved at løse ligningen

  a^{10} = \frac{1}{2}

  I ligningsløseren skrives

  x^{10} = \frac{1}{2}

  Det giver løsningen 0,933. Vækstraten er hermed

  r = a - 1 = 0,933 - 1 =-0,067

  Det betyder, at omsætningen falder med 6,7% hvert år.

  Det skal bemærkes, at ligningen a^{10} = \frac{1}{2} kan løses uden brug af ligningsløseren ved at tage den 10. rod af \frac{1}{2}:

  a=\sqrt[10]{\frac{1}{2}}=0,933

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761623249. Copyright forfatterne og Systime A/S 2010