Når du skal lære nye matematiske begreber, kan du bruge bogens interaktiviteter med tilhørende øvelser. Fx kan du i trigonometri – retvinklede trekanter bruge interaktiviteten, der introducerer cosinus og sinus og øvelsen lidt nedenunder til at lære begreberne at kende.

Når du skal regne øvelser eller opgaver, kan du finde dem under menupunktet øvelsessamling og menupunktet opgavesamling i hovedmenuen til venstre. Her kan du også skrive noter til hver enkelt opgave. Hvis du skal løse opgaver i direkte forbindelse med teksten i bogen, er der links til de enkelte opgaver i bogens tekst.

Når du skal regne med brøker eller løse ligninger kan du bruge lommeregneren og trykke henholdsvis på knappen brøkregner eller ligningsløser, og når du skal tegne grafer kan du bruge graftegneren. Både lommeregner og graftegner kan du nå fra ikonerne i skærmens øverste højre hjørne.

Samme sted finder du også værktøjer til at lave regression eller en statistisk behandling af et datasæt.

Du kan teste din viden og dine færdigheder i afsnittet hvad har vi lært, som findes i hvert af hovedemnerne variabelsammenhænge, trigonometri og deskriptiv statistik. Her finder du også en oversigt over hvert af bogens afsnit.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761623249. Copyright forfatterne og Systime A/S 2010